PRIVACYVERKLARING

Wij hechten waarde aan jouw privacy.

Leonon Kinderboeken kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Leonon Kinderboeken, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leonon Kinderboeken verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Adres
• Postcode & Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer

WAAROM LEONON KINDERBOEKEN DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Leonon Kinderboeken verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Leonon Kinderboeken jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Leonon Kinderboeken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN JOUW GEGEVENS GEDEELD?

Leonon Kinderboeken verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Leonon Kinderboeken gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Leonon Kinderboeken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Leonon Kinderboeken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leonon Kinderboeken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Leonon Kinderboeken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

www.leononkinderboeken.nl is een website van Leonon Media Publishers en is als volgt te bereiken:

Leonon Media Publishers

Kerkslagen 52
8144 RL LIERDERHOLTHUIS
The Netherlands

Tel: +31(0) 572 851 104 | Mob. +31(0) 6241 08 112
Website: www.leonon.nl | Mail: info@leonon.nl.
IBAN NL89ABNA496657291 | BIC ABNANL2A
KVK 52991792 | BTW nr. NL 053288002B02

Neem contact op

    Door op Verzenden te klikken ga je akkoord dat jouw gegevens worden gebruikt conform onze Privacyverklaring.

    Neem contact op

      Door op Verzenden te klikken ga je akkoord dat jouw gegevens worden gebruikt conform onze Privacyverklaring.